Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług udostępnionych przez serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Erga Omnes, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP: 5213892982.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy stronami.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolne wprowadzenie w formularzach informacji oznaczonych jako wymagane
  2. Poprzez gromadzenie plików „cookies”
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu rejestracyjnym konta są przetwarzane w celu realizacji zamówienia
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji danych.
 9. Każda osoba która założyła konto może w każdym momencie bez podania przyczyny poprosić serwis o usunięcie konta. Wniosek należy przesłać mailowo na adres mailowy sklepu sklep@pruszkownews.pl z adresu mail na który jest przypisany do konta klienta.
 10. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane można znaleźć w zakładce Kontakt.